Lokalizuj
Zadzwoń
 
 

Hotel Chojnik ceni swoich gości i zdaje sobie sprawę, że prywatność jest dla nich sprawą ważną.  Pragniemy, aby nasi goście wiedzieli, w jaki sposób pozyskujemy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje.

1. Niniejsza Polityka prywatności opisuje praktyki ochrony prywatności Hotelu  w zakresie informacji pozyskiwanych:

                    za pośrednictwem naszych witryn internetowych, poprzez które użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki prywatności, w tym hotelchojnik.pl i pozostałych witryn stanowiących własność Hotelu Chojnik lub kontrolowanych przez nią (zwanych dalej łącznie „witrynami”)

                    za pośrednictwem aplikacji udostępnionych przez nas do użytku na komputerach lub za pośrednictwem komputerów, bądź na urządzeniach przenośnych (zwanych dalej „aplikacjami”)

                    za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych kontrolowanych przez nas, za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki prywatności (zwane dalej łącznie naszymi „stronami w mediach społecznościowych”)

                    za pośrednictwem wiadomości e-mail w formacie HTML zawierających łącze do niniejszej Polityki prywatności i za pośrednictwem informacji przesyłanych nam przez użytkownika

                    podczas kontaktu telefonicznego z hotelem

                    podczas wizyty lub pobytu w charakterze gościa w jednym z naszych obiektów lub poprzez inne interakcje offline

Witryny, aplikacje i strony w mediach społecznościowych nazywane są dalej łącznie „usługami online”, a łącznie z kanałami offline nazywane są dalej „usługami”. Korzystając z usług, użytkownik akceptuje warunki i postanowienia niniejszej Polityki prywatności.

 

 

 

2. Preferencje dotyczące ochrony prywatności

W Hotelu szanujemy prywatność naszych gości i chcemy zapewnić im informacje i wybór. Poniższe opcje pozwalają im wyrazić swoje preferencje: jakie informacje i w jakim zakresie chcą nam udostępniać oraz kiedy i w jaki sposób chcą otrzymywać od nas informacje.

Preferencje dotyczące plików cookie

Preferencje dotyczące komunikacji

Inne preferencje

Języki

 

3. Pozyskiwanie danych osobowych

„Dane osobowe” to informacje identyfikujące użytkownika lub związane z możliwą do zidentyfikowania osobą.

W punktach styku gości z naszym obiektem pozyskujemy zgodnie z prawem poniższe dane osobowe:

                    Imię i nazwisko

                    Płeć

                    Miejsce zamieszkania

                    Numer telefonu

                    Adres e-mail

                    Numer karty kredytowej lub debetowej i bądź inne dane płatnicze

                    Preferencje językowe

                    Datę i miejsce urodzenia

                    Obywatelstwo, paszport, wizę lub inne dane identyfikacyjne wydane przez władze

                    Ważne daty, takie jak urodziny, rocznice i inne okazje specjalne

                    Informacje związane z planem podróży, wycieczką lub atrakcjami

                    Informacje o wcześniejszych pobytach i interakcjach gościa, nabyte dobra i usługi, specjalne usługi i życzenia

                    Informacje geolokalizacyjne

W bardziej ograniczonych okolicznościach możemy również pozyskiwać:

                    Informacje dotyczące członków rodziny i osób towarzyszących, takie jak imiona i nazwiska oraz wiek dzieci.

                    Dane biometryczne, takie jak zdjęcia cyfrowe

                    Obrazy i dane audio i wideo za pośrednictwem: kamer monitorujących w miejscach publicznych, takich jak korytarze i hole, naszych obiektów.

                    Preferencje gości i informacje osobiste (zwane dalej „preferencjami osobistymi”), takie jak zainteresowania, zajęcia, hobby, wybory związane z żywieniem i napojami, usługi i życzenia nam przekazywane lub o których dowiadujemy się podczas pobytu gościa

 

Przesyłając dane osobowe związane z innymi osobami nam lub dostawcom naszych usług (np. dokonując rezerwacji dla innej osoby), użytkownik oświadcza, że jest do tego upoważniony i upoważnia nas do wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

4. W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe

Pozyskujemy dane osobowe na wiele sposobów za pośrednictwem:

        Usług online. Pozyskujemy dane osobowe w przypadku, gdy użytkownik dokonuje rezerwacji, nabywa dobra i usługi za pośrednictwem naszej witryny lub aplikacji, komunikuje się z nami lub w inny sposób kontaktuje się lub umieszcza informacje na naszej stronie w mediach społecznościowych lub rejestruje się, aby otrzymywać nasz newsletter lub bierze udział w ankiecie, konkursie czy ofercie promocyjnej.

 

        Wizyt w obiektach lub interakcji offline. Pozyskujemy dane osobowe w przypadku, gdy użytkownik odwiedza nasze obiekty lub korzysta z usług związanych z obiektem lub placówką, takich jak restauracje, usługi recepcji. Pozyskujemy dane osobowe również w przypadku, gdy użytkownik bierze udział w organizowanych przez nas wydarzeniach promocyjnych lub gdy dostarcza dane osobowe potrzebne do organizacji wydarzenia.

 

        Recepcji hotelu. Pozyskujemy dane osobowe w przypadku, gdy użytkownik dokonuje rezerwacji telefonicznie, komunikuje się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, czatu online lub kontaktuje się z biurem obsługi klienta (recepcją hotelu Chojnik). Komunikacja ta może być rejestrowana na potrzeby zapewnienia jakości i szkoleń.

 

        Strategicznych partnerów biznesowych. Pozyskujemy dane osobowe od spółek, z którymi współpracujemy, aby dostarczać użytkownikowi dobra, usługi lub oferty w oparciu o pobyt użytkownika w naszych obiektach lub które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika (zwanych dalej „strategicznymi partnerami biznesowymi”).  Przykłady strategicznych partnerów biznesowych obejmują placówki związane z obiektami, partnerskie biura podróży i wycieczkowe  i platform do dokonywania rezerwacji turystycznych.

        Innych źródeł. Pozyskujemy dane osobowe z innych źródeł, np. publicznych baz danych, wspólnych partnerów marketingowych i innych stron trzecich.

 

        Urządzeń podłączonych do Internetu. Pozyskujemy dane osobowe za pośrednictwem urządzeń podłączonych do Internetu dostępnych w naszych obiektach.

5. Pozyskiwanie innych informacji

Inne informacje” to informacje, które generalnie nie ujawniają konkretnej tożsamości lub nie odnoszą się bezpośrednio do osoby. W zakresie, w jakim inne informacje ujawniają tożsamość użytkownika lub dotyczą osoby fizycznej, inne informacje traktowane są przez nas jako dane osobowe. Inne informacje obejmują:

        Informacje o przeglądarce i urządzeniu

        Dane związane z korzystaniem z aplikacji

        Informacje pozyskane za pośrednictwem plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii

        Informacje demograficzne i inne informacje przekazane przez użytkownika

        Informacje zagregowane

W jaki sposób pozyskujemy inne informacje

Pozyskujemy inne informacje na wiele sposobów za pośrednictwem:

        Przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Niektóre informacje pozyskujemy przez przeglądarkę użytkownika lub automatycznie za pośrednictwem urządzenia użytkownika, np. adres MAC (Media Access Control – Kontrola dostępu do nośnika), rodzaj komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, model i producent urządzenia, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej oraz nazwa i wersja usług online (np. aplikacji), z których korzysta użytkownik. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie usług online.

        Plików cookie. Niektóre informacje pozyskujemy za pośrednictwem  plików cookie, które są informacjami przechowywanymi bezpośrednio na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika. Pliki cookie pozwalają na pozyskiwanie informacji takich jak rodzaj przeglądarki, czas spędzony w witrynie usług online, odwiedzone witryny, odsyłający adres URL, preferencje językowe i inne zagregowane dane związane z ruchem. Wykorzystujemy informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ułatwienia nawigacji, zwiększenia efektywności wyświetlania informacji, pozyskiwania informacji statystycznych, dopasowania do potrzeb użytkownika podczas korzystania z usług online i rozpoznania komputera użytkownika, aby zapewnić pomoc podczas korzystania z usług online. Pozyskujemy również dane statystyczne na temat usług online, aby móc stale ulepszać nasz wizerunek i naszą funkcjonalność, dowiedzieć się, w jaki sposób są one używane i pomóc nam rozwiązywać związane z nimi kwestie.

Ponadto pliki cookie pozwalają nam wybierać reklamy lub oferty najbardziej odpowiednie dla użytkownika i wyświetlać je, kiedy użytkownik korzysta z usług online lub wysyłać użytkownikowi marketingowe wiadomości e-mail. Wykorzystujemy również pliki cookie, aby śledzić odpowiedzi na nasze reklamy online i marketingowe wiadomości e-mail.

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie pozyskiwania informacji za pośrednictwem plików cookie, więcej informacji na temat kontrolowania plików cookie można znaleźć pod adresem http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html 

Pliki cookie można zaakceptować lub odrzucić, zmieniając ustawienia przeglądarki lub zarządzając preferencjami śledzenia, klikając opcję „ustawienia śledzenia” na dole strony głównej. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może doświadczyć pewnych zakłóceń w korzystaniu z usług online. Na przykład nie będziemy w stanie rozpoznać komputera użytkownika i będziemy wymagać od użytkownika ponownego logowania się podczas każdej wizyty. Użytkownik nie będzie też otrzymywać od nas reklam i innych ofert dostosowanych do jego potrzeb i zainteresowań.

        Znaczników pikselowych i innych podobnych technologii. Pozyskujemy również informacje za pośrednictwem znaczników pikselowych (znanych również jako sygnały nawigacyjne lub czyste pliki gif), wykorzystywanych w związku z niektórymi usługami online, między innymi w celu śledzenia działań użytkowników usług online (w tym odbiorców wiadomości e-mail), mierzenia sukcesu naszych kampanii marketingowych i zestawienia statystyk związanych z użytkowaniem usług online.

        Analityki. Pozyskujemy dane za pośrednictwem Google Analytics, które wykorzystują pliki cookie i technologie do pozyskiwania i analizowania danych dotyczących korzystania z usług. W ramach tych usług gromadzone są dane dotyczące korzystania z innych witryn, aplikacji i zasobów internetowych. O praktykach Google można dowiedzieć się, przechodząc do strony internetowej www.google.com/policies/privacy/partners/  . Aby zrezygnować, należy pobrać dodatek opt-out do przeglądarki Google Analytics z następującej strony internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Więcej informacji na temat Adobe i rezygnacji można uzyskać, odwiedzając witrynę http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html  .

        Adresu IP użytkownika. Pozyskujemy adres IP użytkownika – numer, który jest przydzielany komputerowi użytkownika przez dostawcę usług internetowych (ISP). Adres IP jest identyfikowany i automatycznie logowany w plikach logowania w naszym serwerze za każdym razem, gdy użytkownik korzysta w usług online, wraz z godziną wizyty i odwiedzonymi stronami. Wykorzystujemy adresy IP do obliczania poziomów wykorzystania, diagnozowania problemów z serwerem oraz administrowania usług online. Na podstawie adresu IP możemy również określić przybliżone położenie użytkownika.

Informacje zagregowane. Możemy agregować pozyskane dane. Takie zagregowane dane nie będą umożliwiać identyfikacji użytkowników.

Wykorzystywanie danych osobowych i innych informacji

Korzystamy z danych osobowych i innych informacji w celu świadczenia usług, opracowywania nowych ofert oraz ochrony Firmy i naszych gości w sposób opisany poniżej. W niektórych przypadkach zwrócimy się z prośbą o przekazanie nam bezpośrednio danych osobowych lub innych informacji. Jeśli użytkownik nie przekaże wymaganych przez nas danych lub zabroni nam ich gromadzenia, możemy nie być w stanie świadczyć żądanych usług.

 

6. Korzystamy z danych osobowych i innych informacji w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, które obejmują poniższe:

 

                    Zapewnienie usług żądanych przez użytkownika. Korzystamy z danych osobowych i innych informacji w celu świadczenia żądanych przez użytkownika usług, w tym:

                    Dokonania rezerwacji, płatności, wysłania informacji administracyjnych, potwierdzeń czy wiadomości przed przyjazdem, pomocy w organizacji spotkań i wydarzeń, oraz dostarczenia innych informacji na temat okolicy i obiektu, które użytkownik ma odwiedzić

                    Dokonania rezerwacji i organizacji pobytu, np. dokonania płatności, sprawdzenia dostępności pokoju i zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta

                    W ramach obsługi naszego programu elektronicznego przesyłania danych. W przypadku gdy użytkownik podaje adres e-mail podczas dokonywania rezerwacji, wykorzystujemy ten adres e-mail do wysłania potwierdzenia rezerwacji. W przypadku gdy użytkownik dokona rezerwacji dla innej osoby przy użyciu swojego adresu e-mail, potwierdzenie tej osoby również zostanie wysłany do użytkownika.

 

7. Będziemy wykorzystywać dane osobowe i inne informacje w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z użytkownikiem, ponieważ mamy uzasadniony interes, aby to zrobić i/lub aby wypełnić zobowiązania prawne.

 

                    Personalizacja usług zgodnie z osobistymi preferencjami użytkownika. Korzystamy z danych osobowych i innych informacji w celu personalizacji usług i poprawy ich jakości, w tym kontaktu telefonicznego z naszym biurem obsługi klienta, pobytu w naszym obiekcie czy korzystania z usług online, aby:

                    Dostosować świadczone usługi do osobistych preferencji użytkownika

                    Przedstawiać oferty dopasowane do osobistych preferencji użytkownika

 

8. Będziemy wykorzystywać dane osobowe i inne informacje w celu świadczenia spersonalizowanych usług zgodnie z osobistymi preferencjami użytkownika za zgodą użytkownika lub w przypadku, gdy mamy w tym uzasadniony interes.

 

Komunikowanie się z użytkownikiem w zakresie dóbr i usług zgodnych z osobistymi preferencjami użytkownika. Korzystamy z danych osobowych i innych informacji w celu:

 

Przesyłania użytkownikowi informacji marketingowych i ofert promocyjnych, okresowych badań satysfakcji klienta, badań rynkowych lub badań zapewnienia jakości

 

9. Będziemy wykorzystywać dane osobowe i inne informacje w ten sposób za zgodą użytkownika, w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z użytkownikiem i/lub ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

 

        Losowania, atrakcje, wydarzenia i promocje. Korzystamy z danych osobowych i innych informacji w celu zapewnienia użytkownikowi możliwości udziału w losowaniach, konkursach i innych promocjach oraz do administrowania tych działań. Niektóre z tych działań objęte są dodatkowym regulaminem, który może zawierać dodatkowe informacje na temat sposobu wykorzystywania i ujawniania danych osobowych. Zalecamy dokładne zapoznanie się ze stosownymi regulaminami.

 

        Cele biznesowe. Wykorzystujemy dane osobowe i inne informacje do celów biznesowych takich jak analiza danych, audyty, bezpieczeństwo, monitorowanie i zapobieganie oszustwom (w tym korzystanie z telewizji przemysłowej i innych systemów zabezpieczających), wprowadzanie nowych produktów i usług, doskonalenie, ulepszanie i modyfikacja naszych usług, identyfikacja trendów, ocena skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej.

 

10. Wykorzystujemy dane osobowe i inne informacje w ten sposób w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z użytkownikiem, wypełnienia zobowiązań prawnych i/lub ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

Ujawnianie danych osobowych i innych informacji

Naszym celem jest zapewnienie użytkownikowi najwyższego poziomu gościnności i usług. W tym celu udostępniamy dane osobowe i inne informacje:

        Dostawcom usług. Ujawniamy dane osobowe i inne informacje zewnętrznym usługodawcom w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Przykładami dostawców usług są firmy, które zapewniają hosting witryn internetowych, analizę danych, przetwarzanie płatności, realizację zamówień, dostarczanie technologii informacyjnych i powiązanej infrastruktury, obsługę klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, marketing, audyt i inne usługi.

11. Inne zastosowania i ujawnianie informacji

Będziemy wykorzystywać i ujawniać dane osobowe w zakresie, w jakim uznamy to za konieczne lub stosowne: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) aby spełnić wymogi procesu prawnego; (c) w celu udzielania odpowiedzi na wnioski organów państwowych, w tym organów państwowych poza krajem zamieszkania użytkownika, oraz w celu spełnienia żądań służb bezpieczeństwa krajowego lub organów ścigania; (d) w celu egzekwowania naszych warunków i postanowień; (e) w celu ochrony naszych działań; (f) aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo i majątek Hotelu Chojnik, użytkownika i innych osób; i (g) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych lub ograniczenia poniesionych przez nas potencjalnych szkód.

 Możemy wykorzystywać i ujawniać inne informacje do wszelkich celów, z wyjątkiem przypadków niezgodnych z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach możemy łączyć inne informacje z danymi osobowymi (np. łączyć nazwisko z lokalizacją). W takim przypadku połączone informacje traktowane są jak dane osobowe, dopóki informacje te pozostają połączone.

12. Podmioty nienależące Hotelu Chojnik

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy prywatności, danych i innych praktyk podmiotów spoza spółki Hotel Chojnik strony trzeciej obsługującej witrynę lub usługę, z którą łączą się usługi, usług płatniczych, programu lojalnościowego lub witryny internetowej będącej stroną docelową dostawców szybkiego Internetu w naszych obiektów, i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.  Uwzględnienie łącza w usługach online nie oznacza polecenia przez nas tej strony czy usługi. Nie mamy kontroli nad pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem danych osobowych przez strony trzecie i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Ponadto nie jesteśmy odpowiedzialni za polityki lub praktyki w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania, ujawniania lub  bezpieczeństwa stosowane przez inne organizacje, takie jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, oraz innych deweloperów aplikacji, dostawców aplikacji, dostawców platform mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych lub producentów urządzeń, w tym związanych z danymi osobowymi ujawnianymi innym organizacjom za pośrednictwem aplikacji czy naszych stron w mediach społecznościowych i w związku z nimi.

13. Reklamodawcy będący stronami trzecimi

Możemy korzystać z usług firm reklamowych stron trzecich w celu wyświetlania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą użytkownika zainteresować podczas korzystania z usług online, innych witryn internetowych lub usług online.

14. Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zastosować wszelkie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych. Niestety żadna transmisja danych przez Internet ani żaden system przechowywania danych nie zapewniają 100% bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia, że kontaktowanie się z nami może nie być bezpieczne (na przykład, gdy zdaniem użytkownika bezpieczeństwo konta jest zagrożone), prosimy niezwłocznie nas powiadomić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dziale „Kontakt” poniżej.